Fuel Dispenseries Multimediax

5 Serisi Tipi Açıklama
5.24 E multimedya 2 Ürün 4 Tabanca Emişli
5.36 E multimedya 3 Ürün 6 Tabanca Emişli
5.48 E multimedya 4 Ürün 8 Tabanca Emişli
5.510 E multimedya 5 Ürün 10 Tabanca Emişli
5.24 B multimedya 2 Ürün 4 Tabanca Basınçlı
5.36 B multimedya 3 Ürün 6 Tabanca Basınçlı
5.48 B multimedya 4 Ürün 8 Tabanca Basınçlı
5.510 B multimedya 5 Ürün 10 Tabanca Basınçlı


tr.gif (18×12) Genel Özellikleri

Genel
26″ veya 32″  LCD ile Multimedya desteği
Son teknolojiyle dizayn edilmiş elektronik ünite
Galvaniz saçtan üretilmiş dayanıklı kasa
Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve her türlü (PC veya Uydu) multimedyalı sistemlere tam uyumluluk
Basınçlı veya Emişli Üretim
-30 / +80 ºC ve %95 bağıl nemde çalışabilme
± 0,5 % hassasiyet
Motor
380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze
Aşırı yüke karşı korunmuş, ex-proof, 0.75 kW  motor 
Metre
Tüm pompalarımızda ,pistonlu, pozitif yer değiştirmeli, hassas ayarlanabilir, +-0.0025 (Binde  2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanılmaktadır.
Santrifüj
Emişli pompalarımızda pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiş filtresi bulunan, V-Kayış tahrikli, 50/80/120 dk arası debilerde santrifüjler bulunmaktadır.
Totalizatör
Pompalarımızda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadır. 
Elektronik Ünite
CANBUS Teknolojisine uyumluluk
Aynı anda 2 tabancadan yakıt verebilme özelliği
USB portu desteği
Kart üzerinden programlanabilme özelliği
RS485 veya Current-loop Haberleşme seçeneği
10 haneli elektronik total tutma özelliği
4 Ayrı dilde kullanılabilen menü sistemi ( Tr , En, Fr, Ar )
Otomatik Elektronik Kalibrasyon  (Gram olarak)
Piyasadaki  tüm yazar kasalara uygunluk
Savel Multimedia Modülü ile uyumluluk
Tüm Otomasyon sistemleri ile çalışabilme
1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi
EMC Testlerine uygun Kart Tasarımı
Keyboard
16 Butonlu sağlam tuş takımı
Display
1″ (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para tutarı 6 hane, litre tutarı 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diğer secenek tek ekrandır.
Tabanca ve Hortum
Normal pompalarda 3/4″, yüksek verimli pompalarda 1″ otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır..Hortumlar da aynı şekilde 3/4″ veya 1″ çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanılmaktadır.

 

en_us.gif (18×12) General features

General

Multimedia support with 26 “or 32” LCD

Electronic unit designed with latest technology

Durable case made of galvanized sheet

Full compatibility with automation, payment recorder systems and any kind of (PC or Satellite) multimedia systems

Pressurized or Suction Production

Operating at -30 / + 80 ° C and 95% relative humidity

± 0.5% accuracy

Engine

380 ACV / 50 Hz triphase or 220 ACV monophase

Ex-proof, 0.75 kW motor protected against overload

Meter

In all our pumps, we use pistons, positive displacement, precise adjustable meters with a sensitivity of + -0.0025 (Binde 2.5).

Centrifugal

Our suction pumps have positive displacement rotary type, air separator, adjustable by-pass valve, integrated suction filter on the top, V-belt drive, centrifuges for 50/80/120 min.

Totalizer

In our pumps we also use 7 digits electromechanical totalizers in addition to 12 digits of liter, money, shift lite and shift money electronic totalizers.

Electronic Unit

Compatibility with CANBUS Technology

Ability to fuel from 2 pistols at the same time

USB port support

Programmable feature via card

RS485 or Current-loop Communication option

10 digit electronic total holding feature

4 Separate menu system (Tr, En, Fr, Ar)

Automatic Electronic Calibration (in Gram)

Compliance with the entire author in the market

Compatibility with Savel Multimedia Module

Ability to work with all automation systems

1-wire and 2-wire special communication system

Card Design in accordance with EMC Tests

Keyboard

Robust 16-Button Keypad

Display

1 “(25.4 mm) height LCD display 6 digits of money, 6 digits of liters, 6 digits of unit price, another option is single screen.

Gun and Hose

3/4 “for normal pumps and 1” automatic aluminum body guns for high efficiency pumps. The nozzles are likewise 3/4 “or 1” in diameter. A 360 degree swivel joint is used to facilitate the use.

× How can I help you?